Suomi Top50

NimiAnsiotuloPääomatuloTulot yht.
Derome John Nicholas 13 450 909 60 593 876 74 044 784
Leppinen Lassi Tapani 12 646 581 57 703 833 70 350 414
Paananen Ilkka Matias 46 634 395 1 331 643 47 966 038
Kodisoja Mikko Juhani 40 851 040 1 730 109 42 581 148
Kyöstilä Karl Heikki 86 115 31 275 559 31 361 674
Snellman Janne Olavi 7 490 456 15 753 930 23 244 386
Wahlroos Björn Arne Christer 573 113 21 714 240 22 287 353
Rantala Ville Valtteri 230 737 19 660 376 19 891 113
Styrman Petri Marcus 3 479 647 15 699 141 19 178 788
Louhento Lasse Antti Johannes 11 111 696 4 086 317 15 198 013
Rissanen Tuomo Olavi 228 614 13 659 438 13 888 052
Tukiainen Petri Juhani 213 283 13 313 406 13 526 689
Forsten Visa Tapio 13 429 174 0 13 429 174
Kaunismaa Mika Markku 158 836 10 508 331 10 667 167
Laakkonen Mikko Kalervo 55 769 10 006 019 10 061 788
Kaukinen Reetta Karoliina 47 724 9 427 197 9 474 921
Kaunismaa Juha Pekka 143 060 8 845 574 8 988 634
Välkki Pentti Kalevi 65 575 8 567 682 8 633 258
Saarelainen Mika Pekka 87 386 7 311 467 7 398 853
Pekkarinen Timo Jaakko 242 339 6 920 100 7 162 439
Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus 0 7 156 511 7 156 511
Ahonen Antti Pekka Juhani 153 775 6 625 823 6 779 598
Virtanen Jami Jarno Tapani 123 357 6 582 212 6 705 569
Siilasmaa Risto Kalevi 542 585 5 949 274 6 491 859
Stadigh Kari Henrik 5 440 778 811 465 6 252 244
Jordan Kari Alpo Erik 5 678 652 195 383 5 874 035
Aarnio-Isohanni Marja Katriina 513 159 5 242 255 5 755 413
Forsström Lauri Tapani 8 812 5 597 174 5 605 985
Furuhjelm Christine Louise Helene 56 884 5 510 933 5 567 816
Sandell Greta Helena dödsbo 0 5 533 702 5 533 702
Sandell Axel Edvard sterbhus 0 5 525 279 5 525 279
Nivala Mikko Johannes 30 273 5 342 067 5 372 340
Lindell John Herman Dennis 0 5 367 055 5 367 055
Blåberg Olli Edvard 0 5 333 045 5 333 045
Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik 5 062 724 149 815 5 212 538
Suvanto Henrik Eetu Johannes 311 292 4 881 831 5 193 123
Pesonen Jussi Heikki 4 893 616 275 406 5 169 022
Rosendahl Jan Elof Erik 85 337 5 052 594 5 137 931
Langenskiöld Lars Robin Eljas 70 380 4 972 030 5 042 410
Mäki-Runsas Jari Juhani 672 450 4 324 444 4 996 893
Suvinen Tommi Mikael 4 944 944 378 4 945 322
Haussila Timur 4 482 737 380 875 4 863 613
Aarnio-Wihuri Antti Ilmari 907 711 3 887 833 4 795 544
Wiklöv Erik Anders 789 145 3 692 730 4 481 875
Nurminen Hanna Kirsti 79 157 4 359 362 4 438 519
Lindfors Niko Kristian 141 440 4 187 237 4 328 678
von Rettig Ann Helene 21 700 4 157 132 4 178 832
Hollanda-Grönberg Drussila 3 723 497 436 406 4 159 903
Kiviniemi Ismo Tapio 84 933 4 020 383 4 105 316
Kyöstilä Kai Henrikki 99 297 3 992 116 4 091 413

Suomi Top50

NimiAnsiotulo
Pääomatulo
Tulot yht.
Derome John Nicholas 13 450 909
60 593 876
74 044 784
Leppinen Lassi Tapani 12 646 581
57 703 833
70 350 414
Paananen Ilkka Matias 46 634 395
1 331 643
47 966 038
Kodisoja Mikko Juhani 40 851 040
1 730 109
42 581 148
Kyöstilä Karl Heikki 86 115
31 275 559
31 361 674
Snellman Janne Olavi 7 490 456
15 753 930
23 244 386
Wahlroos Björn Arne Christer 573 113
21 714 240
22 287 353
Rantala Ville Valtteri 230 737
19 660 376
19 891 113
Styrman Petri Marcus 3 479 647
15 699 141
19 178 788
Louhento Lasse Antti Johannes 11 111 696
4 086 317
15 198 013
Rissanen Tuomo Olavi 228 614
13 659 438
13 888 052
Tukiainen Petri Juhani 213 283
13 313 406
13 526 689
Forsten Visa Tapio 13 429 174
0
13 429 174
Kaunismaa Mika Markku 158 836
10 508 331
10 667 167
Laakkonen Mikko Kalervo 55 769
10 006 019
10 061 788
Kaukinen Reetta Karoliina 47 724
9 427 197
9 474 921
Kaunismaa Juha Pekka 143 060
8 845 574
8 988 634
Välkki Pentti Kalevi 65 575
8 567 682
8 633 258
Saarelainen Mika Pekka 87 386
7 311 467
7 398 853
Pekkarinen Timo Jaakko 242 339
6 920 100
7 162 439
Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus 0
7 156 511
7 156 511
Ahonen Antti Pekka Juhani 153 775
6 625 823
6 779 598
Virtanen Jami Jarno Tapani 123 357
6 582 212
6 705 569
Siilasmaa Risto Kalevi 542 585
5 949 274
6 491 859
Stadigh Kari Henrik 5 440 778
811 465
6 252 244
Jordan Kari Alpo Erik 5 678 652
195 383
5 874 035
Aarnio-Isohanni Marja Katriina 513 159
5 242 255
5 755 413
Forsström Lauri Tapani 8 812
5 597 174
5 605 985
Furuhjelm Christine Louise Helene 56 884
5 510 933
5 567 816
Sandell Greta Helena dödsbo 0
5 533 702
5 533 702
Sandell Axel Edvard sterbhus 0
5 525 279
5 525 279
Nivala Mikko Johannes 30 273
5 342 067
5 372 340
Lindell John Herman Dennis 0
5 367 055
5 367 055
Blåberg Olli Edvard 0
5 333 045
5 333 045
Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik 5 062 724
149 815
5 212 538
Suvanto Henrik Eetu Johannes 311 292
4 881 831
5 193 123
Pesonen Jussi Heikki 4 893 616
275 406
5 169 022
Rosendahl Jan Elof Erik 85 337
5 052 594
5 137 931
Langenskiöld Lars Robin Eljas 70 380
4 972 030
5 042 410
Mäki-Runsas Jari Juhani 672 450
4 324 444
4 996 893
Suvinen Tommi Mikael 4 944 944
378
4 945 322
Haussila Timur 4 482 737
380 875
4 863 613
Aarnio-Wihuri Antti Ilmari 907 711
3 887 833
4 795 544
Wiklöv Erik Anders 789 145
3 692 730
4 481 875
Nurminen Hanna Kirsti 79 157
4 359 362
4 438 519
Lindfors Niko Kristian 141 440
4 187 237
4 328 678
von Rettig Ann Helene 21 700
4 157 132
4 178 832
Hollanda-Grönberg Drussila 3 723 497
436 406
4 159 903
Kiviniemi Ismo Tapio 84 933
4 020 383
4 105 316
Kyöstilä Kai Henrikki 99 297
3 992 116
4 091 413

Julkaistu 1.11.2017. klo 08:13
[an error occurred while processing this directive]